You are here

Nasza kultura CAN DO

Courage (Odwaga), Accountability (Odpowiedzialność), Networking (Współpraca), Drive (Energia do działania), Oneness (Jedność). To nasza kultura CAN DO. I jest czymś znacznie więcej, niż tylko hasłem na plakacie czy kubku. To dusza, która spaja nas wszystkich i sprawia, że zespół PZ Cussons jest rozpoznawalny i odróżniający się od innych organizacji.

Poczynając od wspólnego działania na rzecz wielkich sukcesów biznesowych, takich jak wprowadzenie na rynek nowego produktu, po jednoczenie się w czasach kryzysu, takich jak niszczycielskie powodzie w Tajlandii w 2011 roku – w każdym naszym codziennym działaniu widać Odwagę, Odpowiedzialność, Współpracę, Energię do działania i Jedność (CAN DO). Dlatego spójność Twoich zachowań z naszymi wartościami CAN DO będzie kluczowym czynnikiem decyzyjnym w procesie rekrutacyjnym. Co więcej, także na dalszych etapach kariery oczekujemy od naszych pracowników wykazywania się zachowaniami CAN DO i obserwujemy je poprzez proces oceny wyników i rozwoju.

 

Jak wynika z przeprowadzanych badań zaangażowania, większość naszych pracowników mocno wierzy w wartości i cele Firmy i jest dumna z naszych produktów. Ewidentnym przejawem tego w praktyce jest pasja, zaangażowanie i nieustanna chęć osiągania więcej, które widać u nas na co dzień. Każdy z pracowników ma równe szanse i możliwości przyczynienia się do sukcesu naszego biznesu. Poczucie przynależności do Globalnej Rodziny jest widoczne w każdej części „ekosystemu” PZ Cussons.

 

W PZ Cussons cenimy inicjatywę, przedsiębiorczość oraz umiejętność dostrzegania i wykorzystywania możliwości. Nasi pracownicy mają nasze zaufanie i wolność tworzenia, bycia innowacyjnym i kształtowania możliwości – dla siebie, jak i dla Firmy. W PZ Cussons nie lubimy ograniczać się procedurami i biurokracją – elastyczność i płynność umożliwiają nam szybsze dopasowanie, łatwiejszą reakcję na zmianę i bardziej swobodne myślenie. Jeśli zarazisz się takim duchem PZ Cussons, czeka Cię u nas zaskakująca i udana kariera.