You are here

Misja, Wizja, Wartości

  • Nasze Misja, Wizja i Wartości powstały z inspiracji postawą założycieli naszej Firmy - George'a Patersona i George’a Zochonisa. Są one bardzo autentyczne i widoczne w naszych zachowaniach w codziennej pracy.

Nasza Misja

Podnosić jakość życia konsumentów poprzez zapewnianie innowacyjnych marek o nieustająco wysokiej jakości.

Nasza Wizja

Być jedną z najbardziej preferowanych marek konsumenckich na rynkach, na których działamy, dostarczając innowacyjne produkty o nieustająco wysokiej jakości, tworzone przez wyjątkowych ludzi działających w kulturze CAN DO, która czerpie z integralności i różnorodności oraz zaraża pasją do odnoszenia sukcesów.

Nasze Wartości

Nasze Wartości CAN DO (od pierwszych liter angielskich słów: Courage, Accountability, Networking, Drive, Oneness) powstały z inspiracji postawą założycieli naszej Firmy - George'a Patersona i George’a Zochonisa.

Nasza kultura CAN DO jest dla nas wielkim powodem do dumy – to siła jednocząca bardzo różnorodne biznesy PZ Cussons na całym świecie. 

COURAGE - Odwaga

Kwestionujemy konwencje, stawiamy wyzwania samym sobie i sobie nawzajem. Mamy siłę, chęć i determinację do inicjowania, sprawiania, że rzeczy się dzieją i zostają doprowadzone do końca.

ACCOUNTABILITY - Odpowiedzialność

Wszyscy jesteśmy promotorami naszej Firmy, bierzemy odpowiedzialność za osiąganie naszych celów i robimy to, co mówimy. Robimy to, co słuszne, a nie tylko to, czego się oczekuje. Działamy otwarcie, uczciwie, okazując zaufanie. Prosimy o pomoc, przyznajemy się do naszych błędów i naprawiamy je.

NETWORKING - Współpraca

Jesteśmy jedną Firmą, w ramach wszystkich obszarów działania i lokalizacji geograficznych, pracującą na realizację wspólnego celu - poprzez współpracę i pracę zespołową.

DRIVE - Energia do działania

Jesteśmy niezłomni w naszym dążeniu do sukcesu. Razem wchodzimy w każdy dzień z energią, pasją i wytrwałością, aby przewyższać oczekiwania.

ONENESS - Jedność

Wszyscy jesteśmy ludźmi PZ Cussons. Traktujemy się z szacunkiem bez względu na status. Działamy profesjonalnie i wspólnie świętujemy nasze sukcesy z powściągliwą dumą. Bez rozgłosu osiągamy to, co chcemy.